REKRUTACJA
Do obwodu szkoły należą ulice:

Fryderyka Chopina, Jana Pawła II, Marii Konopnickiej, Zygmunta Krasińskiego, Mikołaja Reja, Lucjana Rydla, Juliana Tuwima, Sosnowa,Jana KochanowskiegoZarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
w sprawie ustalenia szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz na rok szkolny 2019/2020


Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
w sprawie ustalenia szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz na rok szkolny 2019/2020REGULAMIN NABORU DO KLASY I SPORTOWEJ w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu na rok szkolny 2019/2020


Zgody i oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do oddziału sportowego na rok szkolny 2018/2019DOKUMENTY

ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OLKUSZU


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OLKUSZU


OŚWIADCZENIA DO WNIOSKU


OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA


Oświadczenia dotyczące danych osobowychREKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020


List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców


Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020